Blogginlägg

Stefan

Graviditet och e-cigaretter - en vanlig fråga!

Är det farligt att använda e-cigaretter under graviditeten? Svaret är att det beror helt på vilka förutsättningar du har. Och var i världen du bor. Konstigt, va? Men så är det.

Är det farligt att använda e-cigaretter under graviditeten?  Svaret på den frågan beror faktiskt på var i världen du bor. Och beror helt på vilka förutsättningar du har.  Konstigt, va? Men så är det.

Är du rökare? Ja, då är det väldigt viktigt att du slutar röka. För det är i första hand röken, med sin stora mängd cancerogena och giftiga ämnen som påverkar det ofödda barnet. En stor del av dessa ämnen finns inte ens i ångan från en e-cigaretter. De gifter som finns ligger på väldigt låg nivå. 

“Men nikotinet då? Det är ju farligt för barnet säger min läkare" 
Ja, enligt viss forskning kan nikotin påverka barnet. Men forskarna vet egentligen inte. Riskanalysen bygger inte på studier utförda på människor, utan smådjur. Och även här är resultaten otydliga. Hur som helst så avråder svenska myndigheter gravida från att använda nikotin. Det gör däremot inte brittiska myndigheter. Orsaken är riskbedömning i kombination med inställningen till skadereducering.

Alla är nog överens om att rökningen är det stora problemet. Men de är inte överens om vägen till rökfrihet. Eller det enkla begreppet “relativ risk”.

Studier visar att vissa gravida rökare har svårt att hålla sig borta från cigaretter (stress, ökad ämnesomsättning och “carvings” är några återkommande orsaker). “Vanliga” sluta-röka-tekniker fungerar bevisligen dåligt. Terapi, som ofta rekommenderas i Sverige, kräver mycket av en redan pressad rökare och har begränsad framgång. Och rökavvänjningsmedel med starka kemikalier och humörsförändrande biverkningar, är hyfsat effektiva, men inte att rekommendera någon som är gravid, av flera skäl.

Och här skiljer sig svenska och brittiska hälsovetare och läkare åt. I Sverige väljer myndigheter att avråda från nikotin överhuvudtaget under graviditeten. Detta trots att risken för återfall är hög bland rökare som slutar “cold turkey”. I storbritannien gör man tvärtom. Den relativt låga risken med nikotin vägs mot den höga, och dokumenterade, risken med rökning. Brittiska myndigheter tycker målet att bli rökfri trumfar riskerna med nikotin. Lägg därtill studier som visar att de cancerogena ämnena i ångan från e-cigaretter (ja, även inräknat de potentiellt skadliga ämnen som skulle kunna uppkomma genom smaktillsatser) är väldigt få och dessutom inte påverkar omgivningen i någon mätbar utsträckning. Enligt brittiska myndigheter räcker forskningen till för att motivera att rökande gravida kan använda e-cigaretter för att hålla den dödliga röken borta, även när barnet är fött. Svenska myndigheter tycker inte att forskningen räcker och gör tvärtom.

Som sagt. Riskbedömningar med e-cigaretter ser olika ut beroende på vilket land du bor i. Däremot är det ändå upp till den enskilde att göra sin egen bedömning. Eller hur?

Be även din läkare fundera på det. Fråga varför brittiska läkare och barnmorskor rekommenderar e-cigaretter och andra nikotinpreparat till gravida rökare. Se om de egentligen kan motivera de råd de ger till gravida rökare.

I den här artikeln tittar Vejpkollen på en större studie som publicerades tidigare i år. Den fick alldeles för lite uppmärksamhet i de allmänna medierna. 

E-cigg säkrare än cigaretter vid graviditet


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.