Blogginlägg

Butiken

E-cigaretter och hjärtsjukdomar

Det är lätt att slå på trumman.

Publicerat 2019-05-28

Tidigare i vår publicerades en studie av University of Kansas, USA. Studien väckte stor uppmärksamhet i både traditionella medier som sociala medier.

“Vejpning länkas till hjärtproblem” hette det. 

>Och så kan man ju se det. Men för den som läser vidare i texten och i själva studien, visar det sig att risken för hjärtproblem, för de som vejpar, ligger 34 procent högre än någon som inte vejpar (eller röker). Studien jämför med risken för rökare också.

För rökare ligger risken på 165 procent.

Rökare löper fyrdubblad risk jämfört med vejpning mao

Studien grundas på en stor mängd personer - 100 000 röster som svarat på frågor om sin hälsa. Vad som däremot inte framgår är hur e-cigarettanvändarnas hälsobakgrund ser ut. Men utifrån vad vi vet från andra studier, så är de flesta som vejpar före detta rökare. Och att rökning är skadligt för hjärta och blodkärl är välkänt, skadorna sitter i långt efter att rökningen upphört. Det tar tid att bli av med rökningens effekter, tyvärr.

Forskarna nämner ingenting om detta, trots att andra faktorer som övervikt och kolesterol tas med i beräkningarna. Det är både anmärkningsvärt och helt avgörande för hur den här studien ska tolkas: För om före detta rökare som använder e-cigaretter på heltid löper 34 procent högre risk än de som aldrig rökt och medan de som fortfarande röker löper 165 procent högre risk så visar det faktiskt bara att risken MINSKAR för de rökare som byter till e-cigaretter. Dessutom: Den höjda risken kan lika gärna bero på den tidigare rökningen - inte på vejpningen. 

Rubriken borde istället vara:

“E-cigaretter minskar kraftigt risken för hjärtsjukdomar hos rökare”

Det är lätt att slå på trumman. Det svårare att spela i takt.

Även om såna här studier blir grovt missvisande, särskilt då de sprids med alarmistiska rubriker, så är det viktigt att framhålla de risker som användande av olika produkter faktiskt innebär. Det gäller i synnerhet  för vejpprodukter, som, bevisligen, kraftigt minskar riskerna som rökningen innebär. 

“Vejpning kan inte ske utan konsekvenser” brukar det heta. “Det måste finnas något ohälsosamt med att andas in ånga, oavsett var den kommer ifrån.”

De enda tillgängliga långtidsstudierna på aktiva vejpare, som hittills publicerats,  en i Italien och en i Storbritannien visar att riskerna för lungor och hjärta är väldigt små, om inte obefintliga med utgångspunkt från vejpningen. I de här studierna har forskarna följt aktiva vejpare i mellan 1 och 4 år och det har handlat om grupper mellan 25 och 100 personer. Även personer som aldrig rökt och som nu vejpar har hamnat under lupp (den gruppen är dock inte stor).

Studierna har haft som mål att motbevisa tesen att vejpning innebär en minskad risk för hjärt- och lungsjukdomar jämfört med rökning. Så ska all forskning fungera. Falsifiering av hypoteser. Att vejpning definitivt inte har samma effekt på kroppen som rökning är glasklart, men att vejpning faktiskt inte ens ger begynnande skador på lungvävnad och kärl var minst sagt förvånande. Fler studier krävs för att bekräfta detta. De pågår just nu.

Inte ens vi som aktivt säljer vejpprodukter skulle våga påstå att e-cigaretter är riskfria. Inte ens om studie efter studie visar sådana resultat. Det skulle inte kännas rätt. Det skulle kännas vilseledande, särskilt då vi riktar oss till en grupp (rökare) som greppar varje halmstrå för att bli kvitt sitt tobaksbruk.

Inom branschen lutar vi oss däremot mycket på Public Health of England (Brittiska hälsodepartementet) som årligen analyserar, utvärderar och sammanställer föregående års forskning om e-cigaretter. Denna kunskapsbas är det närmaste vi kommer en oberoende källa, den är dessutom enorm.

Vejpa lugnt!

Stefan Mathisson - LYF GBG

Artikeln i fråga:

Artikel i Daily Telegraph om hälsoeffekter och vejpning

Den publicerade forskningsrapporten:
E-Cigarettes Linked to Heart Attacks, Coronary Artery Disease and Depression

Om rökning och dess effekt på blodkärlen

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.